Marmara Pedagoji

HAKKIMIZDA ve AMAÇLARIMIZHakkımızda


Marmara Pedagoji; Pedagog Elif İpek tarafından 10 yıllık mesleki deneyim sonucunda, değişen dünyamızın çocuklarına doğru yaklaşımlar ile yardımcı olabilmek, gençlerimizi potansiyellerine uygun şekilde yönlendirebilmek ve ailelere etkin anne babalık yapabilmek, eğitimcilerimize bireysel farklılıkları göz önünde bulundurarak programlar uygulayabilmek konularında yardımcı olmak, destek ve danışmanlık yapmak, çocuk ruh sağlığı alanında ürünler oluşturabilmek amacıyla kuruldu.


Amaçlarımız


Kurumumuz; Çocuk gelişiminde sıklıkla karşılaşılabilen özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, gelişim gerilikleri, çocuk ruh sağlığı problemlerine bireysel ve grup aktiviteleri ile destek ve rehber olmak,

Anne ve babaların çocuk eğitiminde etkin olarak yer almalarını, gelişimi ve başarıyı engelleyen durumlar karşısında çocuğa uygun rehberlik edebilmelerini sağlamak,

Çocuğun gelişimini desteklemenin ve anne babaları bilinçlendirmenin önemini vurgulamak,

Çocuk gelişimi ve anne baba eğitimi alanında ortak bir dil inşa etmek,

Çocuklara yönelik çalışmalar sürdüren kurum ve kuruluşları; çocuk gelişimi, sıklıkla karşılaşılan özgül öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, gelişim gerilikleri, çocuk ruh sağlığı konularında ve bu durumlarda alınması gereken önlemler, yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgilendirmek,

Çocuk gelişimi ve anne baba eğitimi alanında bilinç oluşturarak ruhsal ve fiziksel açıdan sağlıklı bireylerin yetişmesine katkı sağlamak,

Çocuk gelişimi ve anne baba eğitimi alanında yapılan faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak ve bu konuda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlara destek vermek, işbirliği yapmak,

Gençlere potansiyelleri doğrultusunda güçlü ve desteklenmesi gereken yönlerini fark etmelerini ve geliştirmelerini sağlamak,

Ailelere etkili iletişim, aile birliğini korumak ve güçlendirmek alanlarında destek olmak,

Çocuk haklarına, insan haklarına sahip çıkmak ve savunuculuğunu yapmak

amaçları ile kurulmuştur.


© Copyright 2019 | Tüm Hakları Saklıdır.