ÇALIŞMA ALANLARIMIZÇOCUKLUK ÇAĞI RUHSAL SORUNLAR VE DAVRANIŞ PROBLEMLERİ


Çocukluk çağında görülen davranış, duygu ve iletişim ile ilgili problemler, çevresindekilere bir şeylerin yolunda olmadığını ve yardıma ihtiyaç duyulduğunu söyleyen , birer imdat çağrısıdır. Depresyon gibi ruhsal hastalıklar ise; çocukluk çağında yetişkinlerden farklı olarak yaşanır, davranış problemleri, uyum problemleri vb. görülebilir. Çocuğunuzun duygu dünyasını, sosyal ilişkilerini ve davranışlarını, yaratıcılık ve oyun oynama kapasitesini gözleyerek onun size anlattıklarını dinleyebilir, ihtiyaç olduğunu düşünüyorsanız destek alabilirsiniz.

Duygular İle Baş Etme Programı (kaygı, fobiler, öfke, üzüntü, travma, yas vb.)

Davranış Değiştirme Programı (tırnak yeme, alt ıslatma, yeme problemleri, tikler, şiddet ve saldırganlık, izinsiz eşya alma, doğru söylememe, kurallara uymada zorlanma vb.)

Olumlu İletişim Beceri Programı (okula uyum sağlayamama, iletişim ve ilişki problemleri, kendini ifade edememe, girişkenlik problemleri, çözüm üretme ve sosyal muhakeme zorlukları)

Performans Geliştirme Programı (spor, sanat ve yaratıcılıkta performans geliştirme, sınav kaygısıGENÇ DANIŞMANLIĞI


Yetişkinler tarafından ergenlik; bir hastalık, atlatılması gereken bir dönem, problemli geçiş aşaması, yollarına çıkacak korkutucu bir zaman dilimi olarak algılanıyor. Oysa ki ergenlik, yaşam dönemlerinden biri. Bu dönemde sıklıkla karşılaşılan soru ve sorunlara dair çalışmalarımız:

  • Sınav kaygısı,
  • Psikolojik Danışmanlık (kaygı, öfke, mutsuzluk, yalnızlık vb.)
  • Sağlıklı ilişki ve olumlu iletişim,
  • Kariyer planlama,
  • Performans geliştirme (spor, sanat, okul yaşamı vb.),
  • Yaratıcılık,
  • Kendini ifade edebilme,
  • Duygusal farkındalık


DİKKAT EKSİKLİĞİ HİPERAKTİVİTE- ÖZGÜL ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ(DİSLEKSİ)


‘Canı isteyince yapıyor’ yanılgısına kapılmayın… İlgisini çeken, kendi seçtiği işlerde çok başarılı fakat sorumlulukları konusunda kendisinden beklenen başarıyı gösteremiyorsa; çocuğunuzda dikkat eksikliği, özgül öğrenme güçlüğü olabilir. Merkezimizde psikoeğitimler düzenlenmekte, Play Attention, Life Kinetik, Berard AİT gibi dünyaca onaylanmış ilaçsız tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite, Disleksi iel ilgili bilgilere ‘Yazılarımız’ bölümünden,

Play Attention, Life Kinetik, Berard AİT ile ilgili bilgilere ‘Çalışmalarımız’ bölümünden ulaşabilirsiniz.GELİŞİM TAKİBİ


Bilgi çağı çocuklarına anne baba olmak, sezgisel olarak yürütülebilecek bir iş değil. Çocuklarınızı gelişim uzmanı birlikte büyütmek, yeteneklerini erken keşfetmek, olası problemleri öngörerek engellemek, gelişim takibi programı ile mümkün.

Merkezimizde Portage, Eteçom, Küçük Adımlar gelişim programları yürütülmektedir.PSİKOEĞİTİM


Bu içerikteki seanslarda;

Dikkat eksikliği, Disleksi, Gelişim Geriliği yaşayan çocukların gelişim, öğrenme ve dikkat değerlendirmeleri yapılır.

Sözel ifade becerileri, sosyal-duygusal gelişimleri, akademik becerileri, özgüven gelişimleri, nörolojik gelişimleri özel materyaller ve kaynaklar ile desteklenir.ÇOCUK DEĞERLENDİRME


Testler, skalalar, envanterler, çocukların güçlü ve desteklenmesi gereken alanlarını Dünyaca kabul edilmiş standartlar ile objektif olarak değerlendirilmesini sağlar. Yapılan değerlendirmeler çocuk ile ilgili detaylı bilgilere kısa sürede ulaşmanın ve çocuğu desteklemenin ilk adımlarındandır. Merkezimizde şu testler uygulanmaktadır:

WISC-4 Zeka Testi
WISC-r Zeka Testi
Stanford Binet : Erken Çocukluk Zeka Testi  (2 yaş ve üzeri çocuklara uygulanır)
ÖGTE Öğrenme Güçlüğü Tanı Envanteri
AGTE Ankara Gelişim Tarama Envanteri
DENVER –II Gelişim Testi
FROSTİG Görsel Algı Testi
METROPOLİTAN Okul Olgunluğu Testi
TAT Kişilik Testi
RORSCHACH Psikolojik TestBERARD AIT İŞİTSEL ALGI GELİŞİMİ


Akademik başarı ve güçlü sosyal iletişimin yolu, sağlıklı dinleme becerisinden geçer…

İnsanın çevresi ile iletişim ve etkileşiminde rol oynayan en önemli öge sestir. Sesler ile örülmüş evrende insan; sesleri algılar, çözümler, yorumlar, kaydeder ve ifade eder. BERARD İşitsel Algı Gelişimi Töntemi, etkin dinleme becerisini geliştiren bir programdır. Ülkemizde ve dünyada yapılan akademik araştırmalar,  BERARD yönteminin geçerliliğini ortaya koymaktadır…

Beynin sol bölümünde bulunan işitsel algı merkezini eğitmek için, sağ kulağının işlenmiş müzikle (müzikteki alçak ve yüksek frekanslarla) eğitilmesi ve zihnin yeni yollar bularak, kendini eğitmesidir. Konuşmak, anlatmak, okumak, yazmak, öğrenmek, arkadaş olmak dinlemeden olmaz!

Etkin dinleme becerisini ve işitsel algı güçlendirmek için; BERARD AIT İşitsel Gelişim Programı… program; dikkat eksikliği, hiperaktivite, Özgül öğrenme güçlüğü, gecikmiş konuşma yaşayan bireylerde eğitimi hızlandıran bir ön eğitim olarak geçerliliğini kanıtlamıştır.LIFE KİNETİK


Görsel, bilişsel ve kinestetik (bedensel) egzersizlerle, beynin daha verimli kullanılmasına yönelik oluşturulmuş bir eğitim programıdır.

Konsantrasyon ve algı gücü arttırımı
Denge kabiliyeti geliştirme
Kesintisiz, uyumlu hareket koordinasyonu
Okuma ve çabuk anlama
Hızı düşünme ve hızlı karar verme
Özgüvende artış
Duygusal stres azaltma
Bedensel rahatlama
Beynin zihinsel kullanım kapasitesinin arttırımı
Modern beyin araştırmalarına hitap etmesi
Depo bilgiye daha hızlı ulaşabilme
Hata yapma oranında azalma
Problemlere daha kolay çözüm bulmaPLAY ATTENTION – EDUFEEDBACK


Play Attention, gelişmiş teknolojisi ile, dikkatinizi görmenizi sağlar! Play Attention’un video oyunlarında, beyin dalgalarını izleyen özel kaskı ile kontrol edersiniz. Beyninizi, bir mouse gibi kullanarak, dikkatiniz ile, ekrandaki karakterleri hareket ettirirsiniz.

Play Attention, Edufeedback tekniğini kullanır. Video oyunlarını dikkati ile oynarken, uygulayıcı rehberliğinde dikkat süreçlerini gözden geçirir ve yeni hedeflerini planlar. Böylece, okulda, evde, günlük yaşantısında da kendi başına dikkatini yönlendirebilir ve kontrol edebilir. Bu yönü ile de neuro-biofeedback, tekniğinden ayrılır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite tedavisinde ilaç tedavisi dışında kullanılan pek çok yöntem vardır. İlaç tedavisinin kalıcı etki göstermemesi nedeni ile aileler alternatif tedavi yöntemlerine başvurmaktadır. Bu yöntemlerden biri de Play Attention Edufeedback. Play Attention, uzmanlar ve aileler tarafından onaylanmak ile birlikte NASA Amerikan Uzay Araştırma Enstitüsü tarafından da bilimsel açıdan onaylanmıştır.GECİKMİŞ KONUŞMA


Kimi çocuklar dil gelişim basamaklarının birinde takılabilirler. Konuşmayı öğrenemeyebilir, yaşına göre sözel iletişimde geri kalabilirler, kendilerine ayrı bir dil oluşturup kullanarak iletişim kurmaya çalışabilirler. Bu durum `gecikmiş konuşma` olarak adlandırılır.

Konuşmasında gecikmeler yaşayan çocuk derdini anlatamadığı için hırçınlaşabilir, kendisine ve etrafındakilere zarar verebilir,  diğer gelişim alanları olumsuz etkilenebilir, sosyal bir çevre, arkadaş ortamı oluşturmakta zorlanır, içine kapanabilir.

Marmara Pedagoji’de konuşmada gecikme yaşayan çocuğun dil gelişimi değerlendirilir, aile, bakıcı/aile büyükleri ve okul için ayrı öneriler oluşturulur ve  görüşmeleri yapılır, çocuk ile bireysel çalışmalar düzenlenir.ANNE BABA OKULU


Çocuklu aile olmak zor iş…

Marmara Pedagoji Anne Baba Okulu’nda ebeveyn olarak birlikte hareket edebilme, empati kurabilme, olumlu iletişim kurabilme, problem durumlarla baş edebilme, gelişim ve gözlem becerisini arttırma gibi olumlu ebeveynlik becerilerini geliştirebilirsiniz.

Aileniz için özel danışmanlık alabilir, akran çocukların aileleri ile buluşabilirsiniz.YETİŞKİN VE AİLE DANIŞMANLIĞI


a. Bireysel Psikoterapi

Depresyon
Kaygı
–       Obsesif-Kompulsif Bozukluk (Saplantı-Takıntı Bozukluğu)
–       Yaygın Anksiyete Bozukluğu (Evham ve Korkular)
–       Panik Bozukluk (Panik Atak)
–       Sosyal Fobi
–       Özgül Fobiler (Karanlık, Uçak, Yükseklik, Köpek, vb. fobiler)
–       Sınav Kaygısı

İlişki Problemleri, Boşanma, Kayıp ve Yaş, İletişim Problemleri, Düşük Özgüven Problemi, Kendini İfade Etmede Zorlanma, Cinsel İşlev Bozuklukları, Stres ile Başa Çıkma Problemi, Öfke ile Başa Çıkma Problemi, Yaratıcılık ve Performans Problemleri, Travma, Psikosomatik Bozukluklar (Psikolojik Kökenli Bedensel Hastalıklar), Migren Baş Ağrısı, Stres Baş Ağrısı, Primer Dismenore (Adet Dönemi Karın Ağrısı), PMS (Adet Öncesi ve Adet Sürecinde Yaşanan Sıkıntılar)

b. Aile Danışmanlığı

c. Çift Terapisi

d. Cinsel Terapiler

e. Evliliğe HazırlıkGRUP ÇALIŞMALARI


1. Psikodrama (çocuk ve yetişkinler için)

2. Yaratıcı Drama (çocuk, yetişkin ve eğitimciler için)

3. Life Kinetik (çocuk ve yetişkinler için)

4. Orff-schulwerk (çocuklar için)

5. Akıl Fikir Atölyesi Çocuklarda İletişim Becerileri (çocuklar için)

6. Psikoeğitim Grup Atölyeleri (Yaratıcılık, Öfke ile Başa Çıkma, Güvenli Davranış Becerileri, Nefes ve Beden Psikoterapisi, Aldatma: İlişkide 3. Kişi, Olumlu Ebeveynlik Becerileri,) (çocuk ve yetişkinler için)MERHABA BEBEK EĞİTİMLERİ


Ailenize yeni bir üye katılırken sizi neler bekliyor?

Bir bebeği büyütmek, deneme-yanılmaları kaldırmaz.

Bilinçli ebeveynlik için, bebeğe hazırlık programı…BAKICI EĞİTİM PROGRAMI


Bilişim çağının çocuklarını yönlendirmek hiç de kolay değil…

Bakıcınız çocuğunuzu tanımak ve yönlendirmek konusunda ne kadar yetkin? Bakıcı eğitim programında; çocuğunuz ve ailenizin yapısı uzmanlarımızca tanındıktan sonra, bakıcınızın eğitilerek ailenizin yapısına ve bakış açısına entegre olmasına, çocuğunuzu uygun etkinlikler ile destekleyerek gelişim süreçlerine katkıda bulunma sürecine destek oluyoruz.


© Copyright 2019 | Tüm Hakları Saklıdır.